Prezydium oddziału

 

Prezes Oddziału
Anna Cholewińska

I Wiceprezes Zarządu Oddziału
Eliza Nagengast

Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. Radzionkowa
Gabriela Wiaterek

Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. pedagogicznych
Jerzy Nowak

Sekretarz Zarządu Oddziału
Dorota Jurek

Przewodnicząca klubu Antymobbingowego
Brygida Pitas

Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Irena Anczarska-Smandek

Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
Eliza Nagengast

Pozostali członkowie Prezydium Zarządu Oddziału
Bogusława Klimczok
Barbara Kozłowska
Justyna Olek
Sylwia Palik
Brygida Pitas

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Joanna Rybicka - Przewodnicząca
Aldona Giczewska
Janina Tomczak
Anna Gniadzik
Anna Jedlinska
Joanna Głogowska