Historia
<<powrót

 

Wspomnienie - Helena Bira

16 stycznia 2011 r. zmarła w wieku 93 lat urodzona 14 sierpnia 1917 r. w Jaśle Helena Bira - zasłużony pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży, absolwentka Pedagogium Nauczycielskiego w Kielcach, organizatorka tajnego nauczania.

Wybuch II-ej wojny światowej przeszkodził jej w podjęciu pracy nauczycielskiej. Zaczęła prowadzić komplety tajnego nauczania najpierw w Jaśle do 1942 r., a później w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie otrzymała pracę w Szkole Powszechnej. Przy pomocy właścicielki folwarku zorganizowała i prowadziła tajne nauczanie. Uczyła dzieci języka polskiego, historii i literatury ojczystej. Tajne nauczanie prowadziła pod bokiem okupanta, stacjonującego w folwarku, co graniczyło z odwagą i brawurą. Po zakończeniu wojny postanowiła wyjechać ze zburzonego Jasła i w maju1945 r. przyjechała na śląsk do Bytomia. Rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 27 w Łagiewnikach.

Przez cały czas kariery nauczycielskiej pracowała w jednej szkole; najpierw jako nauczycielka a następnie prze 18 lat jako kierownik i dyrektor tejże szkoły. Uczyła języka polskiego i biologii. W międzyczasie uzupełniła wykształcenie i uzyskała stopień magistra. Od 1945 r. była aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1974 r. przeszła na emeryturę.

Jej kredo nauczycielskie to wpajanie dzieciom i młodzieży umiłowania do Ojczyzny i szacunku do przyrody. Przez wiele lat była opiekunem Szkolnego Koła LOP, a przez 29 wiernym działaczem LOP w Bytomiu. Poprzez swoją racę w LOP współpracowała z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytomiu i Bytomskim Hufcem ZHP.

Jej postawa w czasie okupacji jako nauczyciela Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, oraz współorganizowanie polskiej oświaty w Bytomiu po wojnie jest wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń Polaków i przykładem spełnienia patriotycznego obowiązku względem Ojczyzny.

Za długoletnią i pełną poświęcenia pracę wychowawczą, dydaktyczną i społeczną otrzymała wiele nagród i odznaczeń. Uhonorowana została między innymi Złotą Odznaką LOP i Honorową Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem KEN, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Statuetką Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 1939-1945 oraz innymi licznymi wyróżnieniami.

O kol. Helenie Birowej można powiedzieć:

... Że tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia - prawdziwego poczucia spełnienia...

Cześć jej pamięci!


Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Bytomiu i Radzionkowie
Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP

<<powrót strona główna do góry