Aktualnosci

 

Petycja w obronie polskiej szko造

2016-08-12 22:18:25

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Ann Zalewsk ?nowe? rozwi您ania w edukacji oznaczaj powr鏒 do systemu sprzed 1999 roku, zupe軟ie nieodpowiadaj帷ego wsp馧czesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysok jako嗆 kszta販enia i wychowania, maj帷 na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewiduj帷 ogromne koszty spo貫czne i finansowe, wynikaj帷e z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcj zbierania podpis闚 pod petycj w obronie polskiej szko造.

Zwracamy si do rodzic闚, nauczycieli, samorz康owc闚, organizacji pozarz康owych, ruch闚 spo貫cznych oraz os鏏, kt鏎ym le篡 na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly.

W obliczu rewolucyjnych zmian w o鈍iacie, zdaniem Zwi您ku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemy郵anych i spo貫cznie szkodliwych, chcemy budowa szeroki front porozumienia w obronie polskiej szko造. Do dialogu i podejmowania wsp鏊nych dzia豉 zapraszamy mi璠zy innymi organizacje pozarz康owe, samorz康owc闚, przedstawicieli 鈔odowisk o鈍iatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizowa spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiot闚).

znp


Razem do gimnazj闚 - zbieramy podpisy

2016-02-16 10:18:30

znp


"Ch皻nie zlikwiduj Kart nauczyciela. Je瞠li PO wygra wybory?"

2014-08-29 09:39:35

Wywiad jakiego udzieli豉 w radiu TOKFM, 27 sierpnia pani Minister Joanna Kluzik Rostkowska.

znp


Wniosek ZNP do premiera

2014-06-02 13:12:08

Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego wyst徙i 13.05.2014 do premiera Donalda Tuska z wnioskiem "o podj璚ie dzia豉 w celu zagwarantowania w roku 2015 podwy磬i wynagrodze nauczycieli".

Wg ZNP:

 • rok 2015 by豚y czwartym rokiem bez wzrostu wynagrodze tej grupy zawodowej;
 • uzasadnieniem postulowanej podwy磬i s osi庵ni璚ia polskich nauczycieli odnotowane w ostatnich mi璠zynarodowych badaniach i rankingach edukacyjnych (m.in. PISA, Better Life Index, The Learning Curve Report 2014).

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministr闚

Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego zwraca si do Pana Premiera z wnioskiem o podj璚ie dzia豉 w celu zagwarantowania w roku 2015 podwy磬i wynagrodze nauczycieli.

Mamy do czynienia z kolejnym rokiem stagnacji w zakresie nauczycielskich wynagrodze. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w bie膨cym roku nie uleg造 zmianie z powodu utrzymania w ustawie bud瞠towej pa雟twa wysoko軼i kwoty bazowej dla nauczycieli na poziomie obowi您uj帷ym w roku 2012. W zwi您ku z tym nie wzros造 tak瞠 鈔ednie wynagrodzenia nauczycieli.

Rok 2015 by豚y czwartym rokiem bez wzrostu wynagrodze tej grupy zawodowej, poniewa ostatnia podwy磬a p豉c pedagog闚 mia豉 miejsce we wrze郾iu 2011 roku.

Nale篡 podkre郵i, 瞠 przez ostatnie lata wysoko嗆 nauczycielskich wynagrodze nie by豉 waloryzowana nawet o stopie inflacji. Skutkiem tej sytuacji jest faktyczna utrata warto軼i nauczycielskich pensji.

Uzasadnieniem postulowanej podwy磬i p豉c s tak瞠 osi庵ni璚ia polskich nauczycieli odnotowane w ostatnich mi璠zynarodowych badaniach i rankingach edukacyjnych. Pokazuj one coraz lepszy obraz polskiej edukacji. Nie ma w徠pliwo軼i, 瞠 w najwi瘯szej mierze jest to zas逝ga dobrych nauczycieli.

OECD w swoim najnowszym raporcie ?Better Life Index? stwierdza, 瞠 mamy drugi najlepszy system edukacyjny na 鈍iecie. Polsk wyprzedzi豉 tylko Finlandia.

Polska zaj窸a wysokie, 10. miejsce w mi璠zynarodowym rankingu "The Learning Curve Report 2014" oceniaj帷ym poziom edukacji w niemal 40 krajach na ca造m 鈍iecie.

Przypominamy tak瞠 o wynikach ostatniej edycji mi璠zynarodowego badania PISA: polskie 15-latki osi庵n窸y si鏚my wynik w鈔鏚 kraj闚 OECD i czwarty w鈔鏚 europejskich kraj闚 wchodz帷ych w sk豉d tej organizacji.

Polscy nauczyciele s chwaleni za osi庵ni璚ia edukacyjne przede wszystkim za granic, a w kraju niedoceniani.

Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego wychodz帷 z za這瞠nia, 瞠 to nauczyciele w g堯wnej mierze s odpowiedzialni za jako嗆 i efekty kszta販enia, postuluje o podwy磬 p豉c pedagog闚.

Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o:

 • podwy磬 wynagrodze nauczycieli w roku 2015;
 • powr鏒 do systemowego rozwi您ania regulacji wynagrodze nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od wrze郾ia, zgodnie z zasad podwy窺zania wynagrodze w spos鏏 okre郵ony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela;
 • wprowadzenie mechanizmu corocznego waloryzowania stawek wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o stopie planowanej inflacji.

Z powa瘸niem,
S豉womir Broniarz
Prezes ZNP

znp


WA烤E: Rada Ministr闚 przyj窸a projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty

2013-11-14 21:10:26

12 listopada br. Rada Ministr闚 przyj窸a projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty, przed這穎ny przez ministra edukacji narodowej. Proponowana nowelizacja ? poza przepisami rekrutacyjnymi do przedszkoli i szk馧 ? obejmuje zmiany budz帷e sprzeciw 鈔odowiska o鈍iatowego i Zwi您ku Nauczycielstwa Polskiego.

Zwi您ek nie akceptuje:

 • zmiany umo磧iwiaj帷ej zatrudnianie w przedszkolu publicznym oraz innej formie wychowania przedszkolnego os鏏 nieb璠帷ych nauczycielami,
 • stworzenia ustawowej mo磧iwo軼i zatrudnienia os鏏 nieb璠帷ych nauczycielami w szkole podstawowej w celu wsparcia nauczycieli prowadz帷ych obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne lub nauczycieli prowadz帷ych opiek 鈍ietlicow.

Zwi您ek kategorycznie sprzeciwia si rozwi您aniom umo磧iwiaj帷ym przekazanie przez JST wykonywania zada o鈍iatowych zwi您kom mi璠zygminnym lub powiatowym (w opiniowanym przez ZNP projekcie nowelizacji ustawy okre郵one zosta造 jako "zwi您ki komunalne").

Powy窺ze rozwi您ania uznajemy za godz帷e w dobro dziecka i nauczyciela.

Zdaniem ZNP idea zatrudniania do pracy z dzie熤i w wieku przedszkolnym os鏏 nieposiadaj帷ych kwalifikacji pedagogicznych stanowi mo瞠 zagro瞠nie dla dobra dziecka, kt鏎e wymaga jeszcze stosowania specjalnych metod i form pracy dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych. Ich znajomo嗆 gwarantuje w豉郾ie stosowna wiedza pedagogiczna nauczyciela. Umo磧iwienie swobodnego zatrudniania w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego os鏏 nieb璠帷ych nauczycielami jest ponadto decyzj niew豉軼iw w warunkach zwi瘯szaj帷ego si bezrobocia w鈔鏚 nauczycieli i odczytane by mo瞠 jako pr鏏a dalszego rugowania z zawodu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

W opinii Zwi您ku proces wychowawczy realizowany przez nauczyciela w szkole podstawowej wymaga dodatkowego wsparcia osobowego. Uwa瘸my jednak, osoby wspieraj帷e nauczycieli w prowadzeniu zaj耩 powinny by r闚nie nauczycielami, zw豉szcza 瞠 na rynku pracy obecnie ich nie brakuje.

Zdaniem ZNP propozycja stwarzaj帷a mo磧iwo嗆 przekazania przez JST wykonywania zada o鈍iatowych zwi您kom mi璠zygminnym lub powiatowym, zamiast zapobiega zjawisku rezygnacji przez JST z prowadzenia szk馧 i plac闚ek publicznych, umo磧iwi masowe ich przekazywanie. Projektowana zmiana ma charakter wy陰cznie oszcz璠no軼iowy. Zwi您ek mi璠zygminny lub powiatowy jest osob prawn inn ni JST, nauczyciele szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych prowadzonych przez takie zwi您ki b璠 podlegali Karcie Nauczyciela w bardzo ograniczonym zakresie. Nowelizacja w 瘸den spos鏏 nie zabezpiecza interes闚 nauczycieli, a tak瞠 pracownik闚 nieb璠帷ych nauczycielami.

Projekt nowelizacji znacznie ograniczy rol zwi您k闚 zawodowych!

Ustawa b璠zie procedowana w parlamencie w pilnym trybie (w ci庵u 30 dni).

znp


Manifestacja pracownik闚 o鈍iaty - 23 listopada Warszawa

2013-11-14 20:52:20

znp


Akcja protestacyjna ZNP "Do嗆 tego"

2013-11-05 19:17:09

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes ZNP S豉womir Broniarz og這si decyzj Prezydium ZG ZNP ws. przeprowadzenia Og鏊nopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP pod has貫m "Do嗆 tego".

"Prezydium Zarz康u G堯wnego ZNP (...) postanawia:

Za膨da wycofania przez rz康 do 15 listopada 2013 roku nowelizacji ustawy o systemie o鈍iaty dotycz帷ej stworzenia mo磧iwo軼i przekazywania szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych do prowadzenia innym ni samorz康 terytorialny osobom prawnym i fizycznym, w tym tak瞠 zwi您kom komunalnym, a tak瞠 odst徙ienia od rozwi您a godz帷ych w status prawny zawodu nauczyciela zawartym w nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela.

Niespe軟ienie powy窺zych 膨da spowoduje podj璚ie radykalnych dzia豉 ZNP, do wej軼ia w sp鏎 zbiorowy z rz康em w陰cznie.

W okresie od 18 listopada do 23 listopada 2013 roku ogniwa ZNP wywiesz na budynkach szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych flagi zwi您kowe oraz transparenty i has豉, a tak瞠 przeprowadz akcj informuj帷 opini publiczn o przyczynach i celach protestu. W豉軼iwe struktury Zwi您ku (okr璕i, oddzia造) zorganizuj ponadto na swoim terenie spotkania z parlamentarzystami i radnymi odpowiedniego szczebla.

23 listopada 2013 roku zostanie zorganizowana og鏊nopolska manifestacja protestacyjna ZNP przeciwko proponowanym przez rz康 zmianom w ustawie o systemie o鈍iaty i Karcie Nauczyciela".

Relacja z konferencji

- Zwi您ek zako鎍zy proces konsultowania i opiniowania dw鏂h wa積ych projekt闚 nowelizacji ? ustawy o systemie o鈍iaty i Karty Nauczyciela. Rz康owe propozycje zmian oceniamy negatywnie. Nastroje nauczycieli s fatalne. Nauczyciele nie godz si na kolejne szkodliwe reformy ? m闚i prezes ZNP na konferencji 5 listopada br.

Zdaniem ZNP bardzo gro幡e s zmiany w ustawie o鈍iatowej (chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie o鈍iaty z 28 sierpnia 2013 r.).

ZNP nie zgadza si na przekazywanie przez samorz康y r騜nym podmiotom prawnym lub fizycznym plac闚ek o鈍iatowych bez wzgl璠u na liczb uczni闚 lub s逝chaczy, a tak瞠 na umo磧iwienie zwi您kom komunalnym prowadzenia szk馧 i plac闚ek. Je郵i zmiany wejd w 篡cie, taki zwi您ek wyznaniowy, jak g這郾y od wczoraj za spraw wpisanej do swojego statusu libacji ? zwi您ek Wyznawcy S這鎍a, b璠zie m鏬 przej望 od samorz康u szko喚 lub burs do prowadzenia.

Te zmiany przyczyni si do dalszej komercjalizacji o鈍iaty. - Zdaniem ZNP, celem tych propozycji jest przede wszystkim dalsze ograniczenie stosowania Karty Nauczyciela w szko豉ch i plac闚kach publicznych - podkre郵a szef ZNP.

- ZNP nie zgadza si na podporz康kowanie nauczycieli samorz康om. Rz康 chce bowiem przenie嗆 awans zawodowy oraz komisje dyscyplinarne nauczycieli na poziom organu prowadz帷ego szko喚, czyli samorz康u. To zamach na autonomi nauczycieli, ich niezale積o嗆 oraz mo磧iwo嗆 anga穎wania si w 篡cie spo貫czne i obywatelskie. Nauczyciele stan si zak豉dnikami organ闚 prowadz帷ych, utrac swoj autonomi - m闚i prezes S豉womir Broniarz.

Doda, 瞠 ZNP obawia si, 瞠 przesuni璚ie organu nadaj帷ego nauczycielowi mianowanemu stopie nauczyciela dyplomowanego z organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny na organ prowadz帷y szko喚 zablokuje wielu nauczycielom mo磧iwo嗆 rozwoju zawodowego. Z przyczyn ekonomicznych samorz康y bowiem nie b璠 zainteresowane awansem nauczycieli.

- Nie zgadzamy si, by kariera zawodowa nauczycieli zale瘸豉 od decyzji w鎩ta np. takiego jak w鎩t Gminy Dar這wo, kt鏎y chcia likwidowa szko造 wbrew oczekiwaniom rodzic闚, g這duj帷ych w obronie szko造 podstawowej i gimnazjum w D帳kach ? m闚i szef Zwi您ku. - Nie mo瞠my dopu軼i do sytuacji, by awans zawodowy zosta uzale積iony od uznania samorz康owc闚, a nie od oceny ekspert闚.

Nauczyciele nie akceptuj tak瞠 zmian dotycz帷ych:

- skr鏂enia urlop闚 wypoczynkowych i mo磧iwo軼i skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,

- systemu liczenia wynagrodze (zast徙ienie 鈔ednich wynagrodze nauczycieli na poszczeg鏊nych stopniach awansu zawodowego wska幡ikami kalkulacyjnymi 鈔odk闚 og馧em przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli)

- dodatkowej biurokracji i wprowadzenia nowych dzienniczk闚 rejestruj帷ych realizowanie zaj耩 i czynno軼i innych ni zaj璚ia prowadzone bezpo鈔ednio z uczniami.

Nauczyciele maj ju tego dosy. Dlatego 5 listopada 2013 r. Prezydium ZG ZNP zdecydowa這 o przeprowadzeniu Og鏊nopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP pod has貫m "Do嗆 tego".

znp


Stanowisko Zarz康u G堯wnego ZNP z 17 wrze郾ia br. ws. projektu zmian w ustawie o systemie o鈍iaty

2013-10-01 12:27:16

Zarz康 G堯wny ZNP z dezaprobat przyjmuje propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o systemie o鈍iaty z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarz康 G堯wny ZNP zdecydowanie sprzeciwia si zmianom dotycz帷ym umo磧iwienia jednostkom samorz康u terytorialnego przekazywania r騜nym podmiotom prawnym lub fizycznym plac闚ek o鈍iatowych bez wzgl璠u na liczb uczni闚 lub s逝chaczy, a tak瞠 umo磧iwienia zwi您kom komunalnym prowadzenia szk馧 i plac闚ek.

Zmiany proponowane przez MEN dotycz帷e przekazywania szk馧 i plac闚ek przyczyni si do dalszej komercjalizacji o鈍iaty prowadzonej przez samorz康y terytorialne, co w konsekwencji oznacza pozbywanie si przez pa雟two odpowiedzialno軼i za sp鎩no嗆 systemu edukacji.

Zarz康 G堯wny ZNP nie zgadza si na rozszerzenie mo磧iwo軼i zatrudniania w szko豉ch podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego os鏏 nieb璠帷ych nauczycielami.

Skutkiem umo磧iwienia zatrudniania os鏏 bez kwalifikacji pedagogicznych b璠zie obni瞠nie jako軼i kszta販enia i wychowania, a tak瞠 zwi瘯szenie skali bezrobocia w鈔鏚 nauczycieli.

Zarz康 G堯wny ZNP jest przekonany, 瞠 celem powy窺zych propozycji MEN jest przede wszystkim dalsze ograniczenie stosowania Karty Nauczyciela w szko豉ch i plac闚kach publicznych.

Zarz康 G堯wny ZNP domaga si usuni璚ia powy窺zych zapis闚 z projektu nowelizacji ustawy o systemie o鈍iaty.

znp


Briefing prasowy ZNP 12 wrze郾ia br.

2013-09-17 09:08:03

ZNP domaga si odwo豉nia wiceministra edukacji Przemys豉wa Krzy瘸nowskiego. Informacja ws. udzia逝 cz這nk闚 ZNP w Og鏊nopolskich dniach protestu.

Zwi您ek Nauczycielstwa Polskiego domaga si odwo豉nia wiceministra edukacji Przemys豉wa Krzy瘸nowskiego, odpowiedzialnego w MEN za wsp馧prac z samorz康ami terytorialnymi za brak dzia豉 zmierzaj帷ych do uporz康kowania sytuacji zwi您anej z wielomiesi璚znym chaosem w szko豉ch w D帳kach oraz w Le郾iowicach. Sytuacja w tych miejscowo軼iach obrazuje brak nadzoru pa雟twa nad edukacj i jest przyk豉dem na ciche przyzwolenie resortu edukacji na 豉manie prawa.

Debata

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 zgodnie z ustaleniami Mi璠zyzwi您kowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, dzisiaj (12.09) mia豉 odby si pod Sejmem debata edukacyjna. Zwi您ek zaakceptowa propozycje pozosta造ch central, by wzi瘭i w niej udzia eksperci. Jednak na pocz徠ku wrze郾ia dwie pozosta貫 centrale ? o鈍iatowa ?Solidarno嗆? i FZZ - odst徙i造 od debaty i w pismach do ZNP poinformowa造, 瞠 nie widz celowo軼i takiego spotkania.

Pikiety

Tymczasem dzisiaj dowiadujemy si z medi闚, 瞠 pod ministerstwem edukacji odb璠zie si zwi您kowa pikieta. Niestety, nie zostali鄉y o niej powiadomieni. Na posiedzeniach Mi璠zyzwi您kowego Komitetu wsp鏊nie przyj皻o, 瞠 11 wrze郾ia odb璠 si pikiety pod ministerstwami: Spraw Wewn皻rznych, Sprawiedliwo軼i, Zdrowia, Gospodarki, Skarbu Pa雟twa, Transportu oraz Pracy i Polityki Spo貫cznej. W tym gronie nie by這 ministerstwa edukacji.

Komentarz

Z przykro軼i stwierdzamy, 瞠 dzisiejsza pikieta pod MEN 豉mie wsp鏊ne zwi您kowe ustalenia.

Nauczyciele zrzeszeni w ZNP ? niezadowoleni z bie膨cej sytuacji w o鈍iacie - wezm udzia w Og鏊nopolskich dniach protestu i przyjad na manifestacj, tak jak to by這 wcze郾iej ustalone, w sobot 14 wrze郾ia do Warszawy.

ZNP wielokrotnie zwraca uwag na:

 • dzia豉nia MEN na rzecz komercjalizacji i prywatyzacji edukacji i wychowania,
 • brak sp鎩nej polityki rz康u wobec tysi璚y nauczycieli trac帷ych prac,
 • przyzwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 豉mania prawa przez jednostki samorz康u terytorialnego,
 • niech耩 resortu edukacji do uporz康kowania czasu pracy pedagog闚 i psycholog闚 zatrudnionych w szko豉ch,
 • likwidacj szk馧 i przekazywanie publicznych plac闚ek do prowadzenia podmiotom innym ni samorz康,
 • brak nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez MEN i kurator闚 o鈍iaty.

Te i inne uwagi wielokrotnie uzasadnia造 protesty cz這nk闚 ZNP i krytyczn ocen dzia豉 rz康u. Jednak瞠 uznajemy, 瞠 protesty pracownicze nie powinny s逝篡 realizacji cel闚 politycznych 瘸dnej partii czy 鈔odowisk powi您anych z ugrupowaniami politycznymi. Nie powinny by wykorzystywane r闚nie do bie膨cej walki politycznej, obliczonej na zmian rz康u i zwyci瘰two danej partii w nadchodz帷ych wyborach. Dlatego te ZNP dystansuje si od wszelkich pr鏏 upolitycznienia zwi您kowych protest闚.

znp


MEN nie zobowi捫e kurator闚 do negatywnego opiniowania przekazywania szk馧 sp馧kom komunalnym

2013-06-18 22:50:28

Minister Edukacji Narodowej wielokrotnie podkre郵a, i przekazywanie szk馧 i przedszkoli sp馧kom komunalnym jest niezgodne z prawem. Na niezgodno嗆 z prawem takiego dzia豉nia wskazuje r闚nie Rzecznik Praw Obywatelskich. Za nieprawid這we uzna豉 je w jednym ze swych wyst徙ie pokontrolnych Najwy窺za Izba Kontroli oraz Naczelny S康 Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia br.

Poniewa ustawa o systemie o鈍iaty daje kuratorom o鈍iaty mo磧iwo嗆 skutecznego blokowania dzia豉 samorz康闚 polegaj帷ych na przekazywaniu szk馧 i przedszkoli sp馧kom komunalnym, ZNP zwr鏂i si do MEN o zobowi您anie kurator闚 do podejmowania tego rodzaju dzia豉. Na odpowied musieli鄉y czeka a cztery miesi璚y. Niestety jest ona negatywna. Zdaniem MEN nie mo瞠 on zobowi您a kurator闚 do negatywnego opiniowania przekazywania szk馧 sp馧kom komunalnym, gdy by這by to: ?niezgodne z przyznaniem prawa kuratorom do opiniowania takich wniosk闚.?

Zdaniem ZNP stanowisko MEN jest b喚dne, gdy zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 w zwi您ku z art. 21 ust. 1 ustawy o systemie o鈍iaty, Minister Edukacji Narodowej, w celu realizacji polityki o鈍iatowej pa雟twa, ma prawo wydawa kuratorom o鈍iaty wi捫帷e polecenia i wytyczne. Jak wskazuje dr Mateusz Pilich w komentarzu do art. 35 ustawy o systemie o鈍iaty, relacj ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania w stosunku do kurator闚 o鈍iaty mo積a by w aktualnym stanie prawnym opisa jako ?funkcjonalne kierownictwo". Jego zdaniem, wydawane przez MEN, kuratorom o鈍iaty wytyczne i polecenia mog dotyczy zar闚no sprawowania nadzoru pedagogicznego, jak i realizacji polityki o鈍iatowej (za wyj徠kiem spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych).

Je瞠li w opinii Ministra Edukacji Narodowej prowadzenie szk馧 przez sp馧ki komunalne jest niezgodne z prawem, to tym bardziej nie mie軼i si w polityce o鈍iatowej pa雟twa. Tym samym zdaniem ZNP, MEN ma prawo wydawa kuratorom o鈍iaty wi捫帷e polecenia negatywnego opiniowania przekazywania szk馧 i przedszkoli sp馧kom komunalnym, czego ZNP od MEN nadal oczekuje.

znp